River Bay Vĩnh Yên Bắc Đầm Vạc

(3 đánh giá của khách hàng)

25.000.000 

  • Tổng diện tích 530.839,2 m2
  • Diện tích xây dựng 201.101 m2
  • Mật độ xây dựng 37,88 %
  • Diện tích cảnh quan, hồ điều hòa 18,57 %

còn 100 hàng

River Bay Vĩnh Yên Cầu Đầm Vạc
River Bay Vĩnh Yên Bắc Đầm Vạc

25.000.000